PIMM Nord Est

//PIMM Nord Est
PIMM Nord Est 2019-04-20T19:18:34+03:00

Federaţia Regională a Patronatelor Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Regiunea Nord-Est este membru al Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), promovează și apară interese economice, de producție, comerciale, financiare, juridice și de orice natură ale întreprinderilor private mici și mijlocii din Regiunea de Nord-Est, urmărește dezvoltarea şi creşterea competitivităţii sectorului privat de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri), prin crearea unui mediu favorizant – juridic, instituţional, economic, tehnic, ştiinţific, educaţional, informaţional şi cultural – înfiinţării, funcţionării şi amplificării performanţelor firmelor în contextul intensificării internaţionalizării activităţilor, al integrării României în Uniunea Europeană.