PRO-PACT

//PRO-PACT
PRO-PACT 2019-04-20T22:43:41+03:00

Proiectul PRO-PACT își propune creșterea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din cadrul Pactelor regionale și Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială de a se implica activ în procesul de formulare a politicilor publice în domeniile ocupării și incluziunii sociale, în cooperare cu autoritățile publice. Prin intermediul proiectului va fi creat un instrument de monitorizare a politicilor publice în domeniul ocupării și incluziunii sociale și va funcționa o platformă de lucru online de facilitare a componentei de advocacy pentru grupul țintă.

Site de prezentare

www.pro-pact.ro